mci-news-archive

« سیم کارت های همراه اول در شبکه WLL استان یزد هم آنتن می دهد»

کد خبر: 51652
24 اسفند 1388
بازدید: 75455
« سیم کارت های همراه اول در شبکه WLL استان یزد هم آنتن می دهد»


تعداد استان هایی که همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 12 استان رسید.
روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن یزد به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به 12 رسید.
بر اساس این گزارش از روز یکشنبه 23 اسفندماه، شبکه WLL استان یزد به روی کلیه رومرهای دارنده سیم کارتهای دائمی(Postpaid) همراه اول گشوده شده است.
گفتنی است هم اکنون رومینگ همراه اول با شبکه WLL در 12 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، فارس، گیلان، مرکزی، همدان و یزد برقرار است که از این تعداد در سه استان فارس، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی، علاوه بر مشترکان سیم کارت های دائمی (Postpaid)، مشترکان سیم کارت های اعتباری(Prepaid) هم می توانند از شبکه WLL این استان ها استفاده کنند.

« سیم کارت های همراه اول در شبکه WLL استان یزد هم آنتن می دهد»


تعداد استان هایی که همراه اول با شبکه WLL آنها رومینگ دارد به 12 استان رسید.
روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران اعلام کرد: با اضافه شدن یزد به مجموعه استان هایی که رومینگ همراه اول با شبکه WLL آنها برقرار است، تعداد استان های دارای رومینگ به 12 رسید.
بر اساس این گزارش از روز یکشنبه 23 اسفندماه، شبکه WLL استان یزد به روی کلیه رومرهای دارنده سیم کارتهای دائمی(Postpaid) همراه اول گشوده شده است.
گفتنی است هم اکنون رومینگ همراه اول با شبکه WLL در 12 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، فارس، گیلان، مرکزی، همدان و یزد برقرار است که از این تعداد در سه استان فارس، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی، علاوه بر مشترکان سیم کارت های دائمی (Postpaid)، مشترکان سیم کارت های اعتباری(Prepaid) هم می توانند از شبکه WLL این استان ها استفاده کنند.