mci-news-archive

طی مراسمی با حضور وزیر دادگستری؛ «همراه اول برای دومین بار لوح و تندیس برگزیده نوآوری وعدالت اقتصادی را دریافت کرد»

کد خبر: 51644
10 اسفند 1388
بازدید: 75424
طی مراسمی با حضور وزیر دادگستری؛ «همراه اول برای دومین بار لوح و تندیس برگزیده نوآوری وعدالت اقتصادی را دریافت کرد»

 

برای دومین سال پیاپی، لو ح و تندیس برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی به "همراه‌اول" تعلق گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران در مراسمی که روز دوشنبه دهم اسفندماه در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد، وحید صدوقی مدیرعامل همراه‌اول برای دومین سال پیاپی لوح و تندیس«برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی» را از وزیر دادگستری دریافت کرد.
بر اساس این گزارش در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: به لحاظ نوآوری، تحول علمی و تلاش‌هایی که نهایتاً منجر به عدالت اقتصادی در جامعه می‌شود، مجموعه نام‌آور و سرافراز تحت مدیریت شما در سال 88 که از سوی مقام معظم رهبری افتخار نامگذاری به سال «اصلاح الگوی مصرف» را یافته است، در زمره برگزیدگان در زمینه نوآوری و عدالت اقتصادی در عرصه صنعت و بازرگانی کشور قرار گرفته است.
در این مراسم که با حضور سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری، معاونان و مشاوران وزیر، دکتر بهرامی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر عطایی دبیر کل همایش نوآوری و عدالت اقتصادی برگزار شد، وزیر دادگستری با اشاره به سخنان نوروزی مقام معظم رهبری در جمع میلیونی زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) که فرمودند:«امروز در سنگر تولید قرار گرفتن یک جهاد مقدس است.» گفت: می‌بینیم که جایگاه تولید در نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه عبادی بسیار مقدسی است.امروز هر موفقیتی در نظاممان باشد به نام اسلام تمام می شود و باعث عزت اسلام است. وی در ادامه، خواستار اینگونه رویکرد و نگاه به تولیدگر شد.
همچنین در این مراسم مقرر شد، شورای تخصصی داوری حقوقی صنعت و بازرگانی با حمایت قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی و با حضور منتخبین بخش صنعت و بازرگانی حاضر در نشست تشکیل شود.
 

طی مراسمی با حضور وزیر دادگستری؛ «همراه اول برای دومین بار لوح و تندیس برگزیده نوآوری وعدالت اقتصادی را دریافت کرد»

 

برای دومین سال پیاپی، لو ح و تندیس برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی به "همراه‌اول" تعلق گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران در مراسمی که روز دوشنبه دهم اسفندماه در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد، وحید صدوقی مدیرعامل همراه‌اول برای دومین سال پیاپی لوح و تندیس«برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی» را از وزیر دادگستری دریافت کرد.
بر اساس این گزارش در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: به لحاظ نوآوری، تحول علمی و تلاش‌هایی که نهایتاً منجر به عدالت اقتصادی در جامعه می‌شود، مجموعه نام‌آور و سرافراز تحت مدیریت شما در سال 88 که از سوی مقام معظم رهبری افتخار نامگذاری به سال «اصلاح الگوی مصرف» را یافته است، در زمره برگزیدگان در زمینه نوآوری و عدالت اقتصادی در عرصه صنعت و بازرگانی کشور قرار گرفته است.
در این مراسم که با حضور سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری، معاونان و مشاوران وزیر، دکتر بهرامی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر عطایی دبیر کل همایش نوآوری و عدالت اقتصادی برگزار شد، وزیر دادگستری با اشاره به سخنان نوروزی مقام معظم رهبری در جمع میلیونی زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) که فرمودند:«امروز در سنگر تولید قرار گرفتن یک جهاد مقدس است.» گفت: می‌بینیم که جایگاه تولید در نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه عبادی بسیار مقدسی است.امروز هر موفقیتی در نظاممان باشد به نام اسلام تمام می شود و باعث عزت اسلام است. وی در ادامه، خواستار اینگونه رویکرد و نگاه به تولیدگر شد.
همچنین در این مراسم مقرر شد، شورای تخصصی داوری حقوقی صنعت و بازرگانی با حمایت قوه قضائیه، وزارت دادگستری و وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی و با حضور منتخبین بخش صنعت و بازرگانی حاضر در نشست تشکیل شود.