mci-news-archive

دانشگاه صنعتی شریف از " همراه اول" بخاطرایجاد ارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه تقدیر کرد

کد خبر: 51636
07 بهمن 1388
بازدید: 75418
دانشگاه صنعتی شریف از

در مراسم تجلیل از برترین اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در عرصه پژوهش و فناوری "همراه‌اول" لوح تقدیر گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد به رسم سپاس از 10 شریک برتر دانشگاه تقدیر شد و همراه‌اول   لوح تقدیر دریافت کرد.
در این تقدیرنامه از مهندس صدوقی مدیرعامل "همراه‌اول" بخاطر تلاش ارزشمند در توسعه دانش و فناوری و ایجاد ارتباطی سازنده بین "صنعت و دانشگاه" تقدیر بعمل آمده است.

دانشگاه صنعتی شریف از

در مراسم تجلیل از برترین اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در عرصه پژوهش و فناوری "همراه‌اول" لوح تقدیر گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد به رسم سپاس از 10 شریک برتر دانشگاه تقدیر شد و همراه‌اول   لوح تقدیر دریافت کرد.
در این تقدیرنامه از مهندس صدوقی مدیرعامل "همراه‌اول" بخاطر تلاش ارزشمند در توسعه دانش و فناوری و ایجاد ارتباطی سازنده بین "صنعت و دانشگاه" تقدیر بعمل آمده است.