mci-news-archive

چهارمین اپراتور افغانستان نیز به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه اول پیوست

کد خبر: 51634
07 بهمن 1388
بازدید: 75436
چهارمین اپراتور افغانستان نیز به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه اول پیوست

با پیوستن اتصالات (Etisalat) افغانستان به شبکه همراه‌اول، تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ بین‌الملل این شرکت به 256 اپراتور رسید.
روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران اعلام کرد: اپراتور اتصالات افغانستان چهارمین اپراتور این کشور است که از روز دوشنبه 7 دی‌ماه به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه‌اول می‌پیوندد.
بنا بر گزارش مذکور این قرارداد بی‌واسطه بوده و مشترکان هر دو اپراتور می‌توانند از مزایای این ارتباط بین‌المللی بهره‌گیرند.
همراه‌اول هم اکنون با 256 اپراتور در 109 کشور جهان قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد که همگی  بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده است.

چهارمین اپراتور افغانستان نیز به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه اول پیوست

با پیوستن اتصالات (Etisalat) افغانستان به شبکه همراه‌اول، تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ بین‌الملل این شرکت به 256 اپراتور رسید.
روابط‌عمومی شرکت ارتباطات‌سیار ایران اعلام کرد: اپراتور اتصالات افغانستان چهارمین اپراتور این کشور است که از روز دوشنبه 7 دی‌ماه به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه‌اول می‌پیوندد.
بنا بر گزارش مذکور این قرارداد بی‌واسطه بوده و مشترکان هر دو اپراتور می‌توانند از مزایای این ارتباط بین‌المللی بهره‌گیرند.
همراه‌اول هم اکنون با 256 اپراتور در 109 کشور جهان قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد که همگی  بطور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده است.