mci-news-archive

همراه اول کارگاه های تخصصی 5G برگزار می کند

اپراتور اول، در روزهای برگزاری نمایشگاه تلکام، با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و تیم فنی همراه اول، کارگاه های تخصصی 5G برگزار می کند

کد خبر: 507600
11 مهر 1397
بازدید: 426
همراه اول کارگاه های تخصصی 5G برگزار می کند

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات همراه اول، این اپراتور به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در منطقه در مطالعه و پیاده سازی تکنولوژی 5G، در راستای انتقال دانش فنی خود، مجموعه سمینارهایی را با محوریت نسل پنجم شبکه موبایل در طول برگزاری نمایشگاه تلکام، توسط اساتید دانشگاهی و تیم فنی همراه اول اراِئه می دهد.

از علاقه مندان دعوت می شود، در روزهای برگزاری نمایشگاه، با حضور در سالن اختصاصی همراه اول (سالن 7)، در این نشست های علمی شرکت کنند.

همراه اول کارگاه های تخصصی 5G برگزار می کند

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات همراه اول، این اپراتور به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در منطقه در مطالعه و پیاده سازی تکنولوژی 5G، در راستای انتقال دانش فنی خود، مجموعه سمینارهایی را با محوریت نسل پنجم شبکه موبایل در طول برگزاری نمایشگاه تلکام، توسط اساتید دانشگاهی و تیم فنی همراه اول اراِئه می دهد.

از علاقه مندان دعوت می شود، در روزهای برگزاری نمایشگاه، با حضور در سالن اختصاصی همراه اول (سالن 7)، در این نشست های علمی شرکت کنند.