استان مازندران
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72351194 1203401000 عباس عادل مشهدی سری بابلسر 011 35331144 بابلسر- م شهداء خ ش باهنر جنب تأمین اجتماعی
2 72351152 1205500008 حسین نظری ساروی بهشهر 011 34534110 بهشهر بلوار هاشمی نژاد پاساژ عرفانی
3 72351604 1207401000 مژگان محمد پور تنكابن 011 44460101 تنکابن روبروی مخابرات جنب پل چشمه کیله
4 72351007 1209500003 فاطمه شیری چالوس 011 52227566 چالوس خ17شهریورج اداره پست
5 72351142 1215401000 مجتبی فروغی فريدون كنار 011 35669800 فریدونکنار-مقابل اداره آموزش و پرورش
6 72351190 1216500008 ابوالقاسم جوادی کوچکسرائی قائم شهر 011 42227933 قائمشهر خیابان بابل خیابان 16 متری روبروی لاله 3 فروشگاه همراه اول
7 72351209 1220401000 زهرا منصوری نكا 011 34720154 نکا-روبروی کلانتری 11 جنب پست بانک مرکزی
8 72351078 1222500015 خسرو توکل نژاد آمل 011 43245333 آمل خ امام رضا(ع) میدان صدف
9 1223600007 1223600007 شرکت تعاونی همیاران همراه بابل 011 32222009 بابل میدان هلال احمر ابتدای خیابان مدرس روبروی بانک صادرات مرکزی فروشگاه مخابرات