استان کردستان
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72281015 8401401000 نشمیل بردبار سنندج 087 33229797 سنندج ابتدای خ فلسطین روبروی فرمانداری
2 72281016 8401500006 محمد نجاری بانه 087 34262021 بانه خیابان امام (ره) جنب حسینیه
3 54208 8401500013 بهنام باغبانی سنندج 087 33127483 سنندج خیابان استانداری روبروی بانک رفاه پلاک357
4 54241 8406401000 علی ضیایی قروه 087 35250001 قروه خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 12فروردین
5 28071 8407401000 فرهاد مرادی كامياران 087 35529990 کامیاران - خ اسد آبادی روبروی فروشگاه فرهنگیان
6 28176 8409401000 برهان نقشبندیان سقز 087 36308514 سقز میدان جمهوری (هه لو) روبروی داروخانه دکتر بدوی(داروخانه شبانه روزی قدیم)