استان خراسان شمالی
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 56505 5201401000 حمیدرضا شیدا بجنورد 058 32314490 بجنورد- خ امام خمینی غربی نرسیده به چهارراه شهرک شاهد مقابل بانک صادرات پ 1170
2 56509 5202500003 رمضانعلی امانزاده اسفراين 058 37220285 اسفراین خ امام رضا 2 پلاک42
3 56514 5204500002 فهیمه رضایی جاجرم جاجرم 058 32275188 جاجرم خ ش باهنر جنب اداره آموزش و پرورش روبروی پارک شهر پ202
4 56510 5205500001 سمیراصفاریان ثانی شيروان 058 36236400 شیروان خ سلمان فارسی جنب راهنمایی و رانندگی
5 20007 5206500004 علیرضا ایمانپور آشخانه، مانه و سمرقان 058 32921712 آشخانه- بلوار بهشتی - بالاتر از بانک ملی -پ708