استان خراسان رضوی
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 5101401000 5101401000 سعید سلمانی مشهد 051 36108400 مشهد بلوار سجاد بین سجاد 20 و22 پ420
2 72191010 5101402000 حمید رضا جزینی مشهد 051 32236489 مشهد
خیابان شیرازی بین شیرازی17و19 نبش پاساژ رحیم پور
3 72191118 5101403000 حسین کهندل مشهد 051 37291068 مشهد خیابان مطهری جنوبی نبش 12و14
4 72191084 5101404000 شرکت مشهدکوثرهشتم مشهد 051 35028729 مشهد بلوار پیروزی بلوار لادن بین لادن17و19پ 131
5 02100 5101405000 مخابرات منطقه استان خراسان رضوی مشهد 051 37670909 مشهد- خ احمدآباد مقابل سرم سازی رازی
6 72191171 5102401000 لیلا دهنوی نیشابور 051 42625702 نیشابور شهرک قدس چهارراه مخابرات
7 72191026 5104401000 جواد موصلی تربت جام 051 52544700 تربت جام خ مولانا تقاطع خ نظامی
8 5105402000 5105402000 محمدرضا رحیم خانی تربت حیدریه 051 52233920 تربت حیدریه خ فردوسی شمالی بین 21 و 23 مقابل اداره مخابرات
9 72191029 5108401000 احمد نوری چناران 051 46136000 چناران -نبش امام خمینی44
10 19159 5113401000 محسن دانا سبزوار 051 44299000 سبزوار خ اسدآبادی مقابل اداره برق