طرح جشنواره قرآنی ایمان
mci-pages-sharing

طرح جشنواره قرآنی ایمان

طرح جشنواره قرآنی ایمان

ضمن عرض تبریک خدمت برندگان محترم جشنواره قرآنی ایمان و آرزوی توفیق روز افزون، اسامی برندگان جشنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.

فرآیند دریافت جوایز بدین شرح می باشد:

  • تماس روابط عمومی شرکت با برندگان جوایز نقدی، نفرات اول تا سوم
  • ارسال سایر جوایز از طریق پست به آدرس پستی

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

اسامی برندگان جشنواره قرآنـی ایمان
ردیف تلفن نام نام خانوادگی نام پدر جایزه
1 913 *** 4656 صادق یوسفی مهدی 100 میلیون ریال
2 910 *** 7110 محمد جواد نصیری ارانی سعید 80 میلیون ریال
3 913 *** 1775 مجید محمد شفیعی مهدی 50 میلیون ریال
4 912 *** 6476 شایسته السادات بهزادی سید کمال الدین لپ تاپ 10 اینچی هایر
5 910 *** 7609 عسگر عیسی پور کلخوران رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
6 913 *** 1021 سعید نصیری ارانی رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
7 913 *** 6328 بهزاد تاجداری یداله لپ تاپ 10 اینچی هایر
8 912 *** 6094 ولی محمدی مختار لپ تاپ 10 اینچی هایر
9 912 *** 9088 رضا کاظمی محمد حسن لپ تاپ 10 اینچی هایر
10 915 *** 5468 محمد امیر آبادی محمد علی لپ تاپ 10 اینچی هایر
11 919 *** 8003 داریوش عزیز محمدی محمد رضا لپ تاپ 10 اینچی هایر
12 910 *** 8615 محمد زارع پور هنجنی ابوالفضل لپ تاپ 10 اینچی هایر
13 915 *** 8433 علی عرفانیان حافظ نیا جواد لپ تاپ 10 اینچی هایر
14 910 *** 1502 پروین جندقی غلامرضا گوشی سامسونگ
15 912 *** 6873 منیر انصاری حسین گوشی سامسونگ
16 913 *** 4418 تیمور وزیری اقاخان گوشی سامسونگ
17 916 *** 0492 الهام سعیدی عبدربا گوشی سامسونگ
18 916 *** 4152 فرنگیس برون محمود گوشی سامسونگ
19 913 *** 4735 ملیحه نجابتی علی اکبر گوشی سامسونگ
20 914 *** 2017 علی شكل ابادی حبیب ابادی صادق گوشی سامسونگ
21 917 *** 7661 عبدالله کشتکار حسین گوشی سامسونگ
22 919 *** 6753 احمد ملکی قزوینی قاسم گوشی سامسونگ
23 919 *** 9903 مهدی فضلعلی نجاتعلی گوشی سامسونگ
24 910 *** 1121 انسیه صادقی گهر محمود قلم هوشمند قرآنی
25 910 *** 7570 سیدمهدی مشهدی حسینی سیداحمد قلم هوشمند قرآنی
26 910 *** 1720 رحیم شهبازی غلامرضا قلم هوشمند قرآنی
27 911 *** 4408 ام البنی میرزائی چلكی رجب قلم هوشمند قرآنی
28 911 *** 2638 محمد قلبی اهنگری رضا قلم هوشمند قرآنی
29 911 *** 5709 عبدالرزاق نظری قره قلم هوشمند قرآنی
30 911 *** 5934 زهرا طاهری ازبرمی محمد حسن قلم هوشمند قرآنی
31 911 *** 2279 هادی غلامین علی قلم هوشمند قرآنی
32 912 *** 1076 فرمانعلی قاسمی بیجقینی هاشم علی قلم هوشمند قرآنی
33 912 *** 0822 حانیه تاری فتح اله قلم هوشمند قرآنی
34 912 *** 3587 آرش علوی فر ولی اله قلم هوشمند قرآنی
35 912 *** 0181 مریم سلطانی علی اصغر قلم هوشمند قرآنی
36 912 *** 5765 صدیقه كشفی آشتیانی علی قلم هوشمند قرآنی
37 912 *** 7296 کاظم مرنگی شریف قلم هوشمند قرآنی
38 912 *** 0694 فاطمه اسلامی علی اصغر قلم هوشمند قرآنی
39 912 *** 5580 لیلا گائینی ولی اله قلم هوشمند قرآنی
40 912 *** 6454 امید پزشکی مهر علی قلم هوشمند قرآنی
41 912 *** 5409 صفر طاهری وسارا قلم هوشمند قرآنی
42 912 *** 8975 سیدمصطفی سیدرضای تهرانی سیدحسین قلم هوشمند قرآنی
43 912 *** 1034 نرجس برادران محمد صادق قلم هوشمند قرآنی
44 913 *** 1795 مجید محمد شفیعی مهدی قلم هوشمند قرآنی
45 913 *** 4705 محمدمهدی انواری حسنعلی قلم هوشمند قرآنی
46 913 *** 0195 میثم خبازیان بیده احمد قلم هوشمند قرآنی
47 914 *** 7538 عیسی شاه محمدی موسی قلم هوشمند قرآنی
48 914 *** 2919 اصغر اسمعیل پور ثمرین شکراله قلم هوشمند قرآنی
49 914 *** 1136 کبری رسولی دولت آباد ابوالفضل قلم هوشمند قرآنی
50 915 *** 2948 سمن افراشته ذبیح اله قلم هوشمند قرآنی
51 915 *** 1276 اله بخش کرد دین محمد قلم هوشمند قرآنی
52 917 *** 8680 سید امین اله یحیی زاده سید نوراله قلم هوشمند قرآنی
53 917 *** 3043 روح اله انصاری نژاد محمدجواد قلم هوشمند قرآنی
54 917 *** 2731 عبداله یحیی زاده نورالله قلم هوشمند قرآنی
55 917 *** 2541 جمیله حسینی مطلق سید قربان قلم هوشمند قرآنی
56 910 *** 3432 مرضیه عزیز محمدی داریوش قلم هوشمند قرآنی
57 910 *** 4196 امیر حسین صولتی حمیدرضا قلم هوشمند قرآنی
58 910 *** 4715 محمد مولوی وردنجانی سیف اله قلم هوشمند قرآنی
59 910 *** 7845 زهرا دامن باغ ناصر قلم هوشمند قرآنی
60 910 *** 7458 عسگر عیسی پور کلخوران رضا قلم هوشمند قرآنی
61 910 *** 7706 حسین حاجی میرزا حسن مستوفی امیر قلم هوشمند قرآنی
62 910 *** 7708 امید آستینه علیرضا قلم هوشمند قرآنی
63 910 *** 1181 علی اصغر جوادی عبادالله قلم هوشمند قرآنی
64 910 *** 8325 محمدمهدی محمدی لویه سجاد قلم هوشمند قرآنی
65 910 *** 9623 محمدجواد قورچیانی مجید قلم هوشمند قرآنی
66 910 *** 3159 مصطفی کاهه علی قلم هوشمند قرآنی
67 910 *** 4467 یاسین عارفبور محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
68 910 *** 9859 حسین فعلی محمد صفر قلم هوشمند قرآنی
69 910 *** 9971 حسن افشار اصغر قلم هوشمند قرآنی
70 910 *** 7786 مهدی اقامحمدی غیاثعلی قلم هوشمند قرآنی
71 910 *** 1692 رقیه رستم محمدباقر قلم هوشمند قرآنی
72 910 *** 9726 داود براتی ایرج قلم هوشمند قرآنی
73 910 *** 7565 محمد امین شهرکی غلامحسن قلم هوشمند قرآنی
74 910 *** 9315 علیرضا افچنگی محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
75 911 *** 6014 عرشیا محبعلی زاده علیرضا قلم هوشمند قرآنی
76 911 *** 7354 سید علیرضا حسینی قصاب محله میرمنصور قلم هوشمند قرآنی
77 911 *** 0677 غلامرضا رضایی اکبر قلم هوشمند قرآنی
78 911 *** 8400 محمد حبیبی سلیمان قلم هوشمند قرآنی
79 911 *** 0913 محمودرضا رنجبر محمدحسین قلم هوشمند قرآنی
80 911 *** 6552 کوثر فرقانی اوزرودی علی اصغر قلم هوشمند قرآنی
81 911 *** 5064 امید سلیمانی نژاد علی قلم هوشمند قرآنی
82 911 *** 1437 محمد حسین لو فرهاد قلم هوشمند قرآنی
83 911 *** 7923 مزیم نوری رودسری فریدون قلم هوشمند قرآنی
84 913 *** 1569 علی حسنی پور جعفر اباد اصغر قلم هوشمند قرآنی
85 913 *** 9552 کلثوم رضائیان هفتادر نوزر قلم هوشمند قرآنی
86 913 *** 8026 منور بی غم اصغر قلم هوشمند قرآنی
87 913 *** 2033 محمد سجاد جوادی سیدانی علیرضا قلم هوشمند قرآنی
88 913 *** 1098 مجید نیک پور راینی محمود قلم هوشمند قرآنی
89 914 *** 5196 پیام خوش نظر رحیم قلم هوشمند قرآنی
90 914 *** 0594 حسن ابوالقاسمی حسین قلم هوشمند قرآنی
91 914 *** 7338 مسعود اهنگری ملکی ناصر قلم هوشمند قرآنی
92 914 *** 4937 مرتضی فاضلیان نبی اله قلم هوشمند قرآنی
93 914 *** 1401 حسین زارعی اکبر قلم هوشمند قرآنی
94 915 *** 3710 سیده سبا ملک جعفریان سید محمد تقی قلم هوشمند قرآنی
95 915 *** 8302 حسین شرقی محمدآباد علی قلم هوشمند قرآنی
96 915 *** 9344 محمدکاظم یمنی محمدرضا قلم هوشمند قرآنی
97 915 *** 7245 اكرم محمودی شمس اباد عباس قلم هوشمند قرآنی
98 915 *** 5707 امیر صارمی علی اکبر قلم هوشمند قرآنی
99 915 *** 5889 یونس نیای عباسی محمد قلم هوشمند قرآنی
100 915 *** 6951 مریم سادات رضایی محبتی سید محمد قلم هوشمند قرآنی
101 916 *** 1181 صفیه فاطمی زاده باقر قلم هوشمند قرآنی
102 916 *** 6986 فریده مدرسی محمد علی قلم هوشمند قرآنی
103 916 *** 8715 عباس فوادی جعفر قلم هوشمند قرآنی
104 917 *** 6601 منصور غرقی یداله قلم هوشمند قرآنی
105 917 *** 6041 سیده هاشمیه فاطمی نژاد سیدمحمد قلم هوشمند قرآنی
106 917 *** 2917 مرضیه رضائی خئارحم قلم هوشمند قرآنی
107 917 *** 9775 احمد اسدی فرهاد قلم هوشمند قرآنی
108 919 *** 2407 داود امیری نظام قلم هوشمند قرآنی
109 919 *** 8044 زهرا رحمانی زیداله قلم هوشمند قرآنی
110 919 *** 6421 فاطمه تاجیک عزت اله قلم هوشمند قرآنی
111 919 *** 4350 نسرین کیهانی پور عربعلی قلم هوشمند قرآنی
112 919 *** 2623 مهدیه خطیب شهیدی کامبیز قلم هوشمند قرآنی
113 919 *** 5410 محمد مهدی عربلو احمد قلم هوشمند قرآنی
114 919 *** 6193 علی زارعی اسنجان عزیز قلم هوشمند قرآنی
115 919 *** 0261 فاطمه چهره گشا محمد قلم هوشمند قرآنی
116 919 *** 1497 محمد مطهری علی اصغر قلم هوشمند قرآنی
117 919 *** 6004 سیدامید مظلومی سیدصفر قلم هوشمند قرآنی
118 919 *** 7870 معصومه پیله وری جمال قلم هوشمند قرآنی
119 919 *** 3719 لیلا محمدی علیحسین قلم هوشمند قرآنی
120 919 *** 8445 مسعود اخباری ناصر قلم هوشمند قرآنی
121 919 *** 9180 حبیبه عربلو احمد قلم هوشمند قرآنی
122 919 *** 6009 درسا محمدی حسین قلم هوشمند قرآنی
123 919 *** 6099 محمد اکرادی امید علی قلم هوشمند قرآنی