استان هرمزگان
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72371053 7201402000 خدیجه شهابی بندرعباس 076 33334944 بندرعباس پارک دباغیان جنب شیرینی فروشی پارک
2 72371118 7201500033 منیره رحمانشناس بندرعباس 076 44321111 بستک خیابان امام خمینی - روبرو داروخانه هوشمند بازار قدیم دفتر پیشخوان دولت
3 72371047 7205401000 محمود فرهمند بندر لنگه 076 44235020 بندر لنگه - شهرستان کنگ - خ طالقانی اداره پست قدیم
4 54921 7206401000 منوچهر بخشی زهرائی میناب 076 42225358 میناب میدان ولایت ساختمان همکف اصناف
5 54946 7207401000 طیبه شیخ زاده حاجی آباد 076 35425210 حاجی آباد میدان امام (ره)روبروی بانک انصار
6 72371099 7209401000 مرضیه رشیدی دهبارز (رودان) 076 42887130 رودان بلوار انقلاب روبروی بانک قوامین