حراست شرکت همراه اول

حراست شرکت همراه اول

mci-pages-sharing

کانال های ارتباطی با اداره کل حراست شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) به شرح زیر می باشد:

  • herasat.mci.ir
  • ارسال پیامک به سرشماره 89930