استان قم
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72271050 2501401000 شركت تکاپوگسترامیر قم 025 37710774 قم خ باجك (19دی) بین ك 19و21
2 72271064 2501402000 هادی ورسه‌ قم 025 38822799 قم خ توحید ابتدای خ طفلان مسلم جنب مسجد طفلان حضرت مسلم
3 48524 2501403000 فروشگاه برند مخابرات قم قم 025 32942636 قم بلوار امین بین خ 20 متری گلستان و خ صدوق فروشگاه برند مخابرات