استان قزوین
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72261001 2301401000 محمدمومنی قزوين 028 33568016 قزوین خیابان آیت الله کاشانی روبروی ترمینال
2 72261005 2301500015 صفدر حیدری اقبالیه 028 33413131 اقبالیه خیابان امام خمینی (ره)
3 72261008 2302500005 اصلان حاجیلومهدی پور الوند 028 32226488 الوند روبروی بانک کشاورزی
4 72261036 2304500001 علی اصغرطاهرخانی تاكستان 028 5225003 تاکستان فلکه15 خرداد ابتدای خ فکوری
5 72261059 2306401000 سعیدخلج طایفه بوئين زهرا 028 34225251 بوئین زهرا . خ دهخدا . نبش خ شهید گلچین