سیم کارت اعتباری رایگان

این طرح در پایان روز 1398/05/31 به پایان رسیده است.

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - سیم کارت اعتباری رایگان
معرفی طرح:

به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، از تاریخ 98/05/19 تا 98/05/31 تمامی مشترکین همراه اول می توانند یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان دریافت کنند.

نحوه دریافت سیم کارت اعتباری رایگان:

با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به هر یک از مراکز ارائه خدمات همراه اول می توانید سیم کارت اعتباری رایگان خود را دریافت و فعال کنید.

بسته ها و هدایای سیم کارت اعتباری رایگان:
  • 1,000 تومان شارژ اولیه
  • 30 دقیقه مکالمه به مدت 3 ماه (هر ماه 10 دقیقه)
  • 800 مگابایت اینترنت به مدت یک هفته