عیدی 1397

این طرح در پایان روز 1397/01/13 به پایان رسیده است

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - عیدی 1397

عیدی اول از همراه اول

معرفی طرح:

همراه اول مانند سال گذشته، نوروز 1397 هم به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری خود عیدی می دهد. کلیه مشترکین دائمی )و اعتباری همراه اول می توانند از اول فروردین تا پایان روز 13 فروردین سال 1397، به صورت تصادفی از یکی از پنج مبلغ عیدی در نظر گرفته شده 10,000ریال ، 20,000 ریال ، 50,000 ریال ، 100,000ریال ، 500,000 ریال ) بهره مند گردند.

این طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

كليه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند در بازه زمانی اعلام شده در این طرح به صورت رایگان ثبت نام نمایند و از عیدی همراه اول که بصورت اعتبار داخل شبکه می باشد، بهره مند گردند.

شرايط طرح:
  • این عیدی بصورت اعتبار داخل شبکه بوده و مشترک می تواند برای مکالمه(داخل شبکه)، پیامک(داخل شبکه) و اینترنت از آن استفاده نماید.
  • خرید سایر بسته ها و یا استفاده از سرویس خدمات مبتنی بر محتوا، تماسهای رومینگ و خارجه با این اعتبار امکانپذیر نمی باشد
نحوه ثبت نام در طرح:
  • ثبت نام از طریق شماره گیری کد دستوری *97# و سرشماره 8997 فراهم است.
  • مهلت استفاده از بسته عیدانه از زمان فعالسازی تا پایان روز 13 فروردین است.
  • ثبت نام و دریافت بسته تنها برای یک بار و در طول بازه زمانی اعلام شده امکانپذیر است.
فعالیت کد USSD سرشماره 8997
فعال سازی *97*1# 1
استعلام بسته هدیه *97*0# 0
راهنما *97*9# 9