عیدی ۱۳۹۶

این طرح در پایان روز 1396/01/13 به پایان رسیده است

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - عیدی ۱۳۹۶

عیدی اول از همراه اول

معرفی طرح:

همراه اول مانند سال گذشته، نوروز 1396 هم به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری خود عیدی می دهد. کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند از اول فروردین تا پایان روز 13 فروردین سال 1396، به صورت تصادفی از یکی از پنج مبلغ عیدی در نظر گرفته شده ( 10,000ریال ، 20,000 ریال ، 50,000 ریال ، 100,000ریال ، 500,000 ریال ) بهره مند گردند.

این طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

كليه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند در بازه زمانی اعلام شده در این طرح به صورت رایگان ثبت نام نمایند و از عیدی همراه اول که بصورت اعتبار داخل شبکه می باشد، بهره مند گردند.

شرايط طرح:
  • این عیدی بصورت اعتبار داخل شبکه بوده و مشترک می تواند برای مکالمه(داخل شبکه)، پیامک(داخل شبکه) و اینترنت از آن استفاده نماید.
  • خرید سایر بسته ها و یا استفاده از سرویس خدمات مبتنی بر محتوا، تماسهای رومینگ و خارجه با این اعتبار امکانپذیر نمی باشد
نحوه ثبت نام در طرح:
  • ثبت نام از طریق شماره گیری کد دستوری *1*96# و سرشماره 8096 فراهم می باشد.
  • مهلت استفاده از بسته عیدانه از زمان فعالسازی تا پایان روز 13 فروردین می باشد.
  • ثبت نام و دریافت بسته تنها برای یک بار و تنها در طول بازه زمانی اعلام شده امکانپذیر می باشد.
فعالیت کد USSD سرشماره 8096
فعال سازی *1*961# 1
استعلام بسته هدیه *1*960# 0
راهنما *1*969# 9