عیدی اول از همراه اول

این طرح در پایان روز 1395/01/13 به پایان رسیده است

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - عیدی اول از همراه اول
معرفی طرح:

همراه اول مانند سال گذشته، نوروز 1395 هم به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری خود عیدی می دهد. کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند از اول فروردین تا پایان روز 13 فروردین سال 1395، به صورت تصادفی از یکی از پنج مبلغ عیدی در نظر گرفته شده (10,000ریال، 20,000 ریال، 50,000 ریال، 100,000ریال و 500,000 ریال)، بهره مند گردند.

این طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

كلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند در بازه زمانی اعلام شده در این طرح به صورت رایگان ثبت نام نمایند و از عیدی همراه اول که بصورت اعتبار داخل شبکه می باشد، بهره مند گردند.

شرایط طرح:
  • این عیدی بصورت اعتبار داخل شبکه بوده و مشترک می تواند برای مکالمه(داخل شبکه)، پیامک(داخل شبکه) و اینترنت از آن استفاده نماید.
  • خرید سایر بسته ها و یا استفاده از سرویس خدمات مبتنی بر محتوا، تماسهای رومینگ و خارجه با این اعتبار امکانپذیر نمی باشد.
نحوه ثبت نام در طرح:
  • ثبت نام از طریق شماره گیری کد دستوری *95# فراهم می باشد.
  • مهلت استفاده از بسته عیدانه از زمان فعالسازی تا پایان روز 13 فروردین می باشد.
  • ثبت نام و دریافت بسته تنها برای یک بار و تنها در طول بازه زمانی اعلام شده امکانپذیر می باشد.
فعالیت کد USSD
فعال سازی *95*1#
استعلام بسته هدیه (ویژه تلفن های دائمی) *95*0#
استعلام بسته هدیه (ویژه تلفن های اعتباری) *140*11#
راهنما *95*9#