استان بوشهر
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72151039 7301401000 حسین عربنیدی بوشهر 077 33536863 بوشهر خ فرودگاه
2 72151021 7301500014 زری نگارستان بوشهر 077 33446666 بوشهربهمنی خ شهید ماهینی
3 72151054 7312401000 شرکت ارتباط گستران بوشهر هراز دشتستان 077 34245456 برازجان - بلوار شریعتی - چهارراه شورا
4 72151014 7315401000 قاسم زاهدی اهرم 077 35224464 اهرممیدان علم الهدی خ انقلاب جنب بانک انصار