استان اردبیل
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 52303 4301402000 رافت کچه چی اردبيل 045 33253300 اردبیل، چهارراه امام (ره)، روبروی بانک ملی مرکزی کوچه سینما انقلاب، طبقه همکف ساختمان ایرانیان
2 73121023 4301404000 عبدالمجید هدایتی قره تکان اردبيل 045 33231052 اردبیل، چهارراه یاقوت روبروی مسجد آبروان
3 72121098 4303401000 ابراهیم اسوار عربلو پارس آباد 045 32726000 پارس آباد، خ جمهوری روبروی شهرداری
4 72121038 4304401000 علی قربانی زند خلخال 045 32430300 خلخال بلوار 17شهریور روبروی فرمانداری خلخال
5 12060 4308401000 خیاو سیر گرجانی مشگين شهر 045 32534700 مشگین شهر -خیابان امام (ره) روبروی خیابان شهدا