برندگان جام جوایز 2018

برندگان جام جوایز 2018

mci-pages-sharing

در جشنواره جام 2018 که با شروع جام جهانی 2018 آغاز شده و تا 11 هفته به طول می انجامد، در هر هفته بر اساس قرعه کشی، «10 برنده جایزه 2018 میلیون ریالی» انتخاب می شود. در برخی هفته ها، برخی از برندگان پاسخگوی تماس ناظران قرعه کشی نبودند و طبق قوانین قرعه کشی، مجددا برای انتخاب افراد باقی مانده، قرعه کشی انجام و اسامی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
91193***78 پروانه جعفری اردکی 5889695932
91543***27 حمیده تیناب 5250241158
91876***72 آرزو راضی وند 3259031715
91053***20 فریبرز رحیمی 3258345988
91343***69 محمدرضا پورمهریان 1930328214
91658***84 علی کاظمی روش 4220366199
91979***63 سیدجواد میراسماعیلی 0011198451
91449***35 اصغر سوید 1379970911
91757***96 فرشته پهناور 1861540231
99071***70 طاهره ابراهیم زاده 2919709399
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91657***68 فرشته سودانی 1870194659
  91982***06 شوکت شریعتی هندوکشی 6219620011
  91196***59 اسماعیل مبشری 2121664327
  91549***59 اکرم اماملو 1050147855
  91762***42 قدرت الله حسین پور 6109753300
  99073***34 شهرام عربکری صومعه سفلی 0059772115
  91336***78 علی مصطفائی دهنوی 1290737207
  91884***56 علی رضا بازدار 4519879531
  91064***46 امیر کالک بر 2003272097
  91451***55 اسماعیل مام عزیزی 6390010508
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  99062***80 علیرضا احمدی مطلق 9906232380
  91307***01 احمد زارع شاهی 4489943040
  91634***03 امیر ال کثیر 5269815842
  91967***18 حیدر بیات تجدد 4285956853
  91038***79 عباس حیدری اصل 779552784
  91425***69 مهران حیدرزاده 1361963077
  91742***96 حمزه عابدی 2570727318
  91179***72 اسمعیل نیامنصور 2062093004
  91526***92 فاطمه رجبی 839297203
  91865***30 گلبهار غلام ویسی 6469398502
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91568***06 حسین مومنی کلاته 923574638
  91906***56 ملیحه باقرزاده 1600095437
  91089***66 فریده فراهانی 5449960654
  91800***29 عبدالله قنبرپور 1602635536
  91464***68 نرگس شیرالی 1881250571
  91001***60 شروین سخاجو 320217396
  91213***49 فهیمه خدایاری 0071365001
  91783***05 فاطمه آرام 6499936650
  99094***40 مریم پرتو 2301049140
  91359***60 فاطمه شاهسون مارکده 4610700451
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91628***61 زهره رستگارمقدم کریم زاده 4480055355
  91964***54 محمد رضا بیگلری 3960629494
  91179***62 محمد حسامی لمراسکی 2170042954
  91520***20 علیرضا شفائی 0921375255
  91740***81 محمدرضا حاجب زاده 6109767301
  99057***45 پویان سلیمی 4400233251
  91303***86 محمد حسن عامری 5409933567
  91862***95 امین محمدپور 4190531375
  91036***04 احمد غنی پور 2993391364
  91421***28 مسعود کوکه ء 1699369021
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91366***15 فاطمه کریمی 3160198456
  91684***42 مصیب امرائی 5980010769
  99002***55 ربابه مرادماهی 1465633421
  91226***24 عبدالله فیروز دهقان 4898154565
  91471***47 خلیل اللهوردی زاده 2970717638
  91791***05 اسماعیل دیندارلو 2420034279
  99097***57 مرجان آریان مهر 819883921
  91575***49 رسول بهرامی قبض آبادی 4400231739
  91918***27 سعید بهرامی آقابابائی 5099152449
  91097***85 عباس بیداربخت 4910921214
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  99070***05 انتیکه تیموری 4198675155
  91326***36 فاطمه نجاری برزکی 1261943058
  91667***19 امید ارغا 1850159270
  91800***29 صباح نیاز 3259272453
  91031***18 هومن بهمن نژاد 1285876474
  91454***38 ممی خان حاجی حلج 6389660308
  91808***02 مسلم بابلی 4550015624
  91186***09 امید اسدالهی 2279937654
  91568***85 عزیزبخت زرک زهی 3719366502
  91941***63 درویش حاتمی 6479712481
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91266***63 مریم گندمی 320548643
  91656***38 علی پلکانی 4120638650
  91590***47 سیدمهدی حسینی 920434827
  91145***18 عقیل اسفندیاری 6599638228
  91526***38 معصومه عرب 5639630851
  91916***09 مجید زمردی طاهر 3992377687
  91383***08 کورش اسکندری فرض علی 1971341428
  91403***12 زهرا پاکزاد جعفرآبادی 3050231548
  91779***15 محمد روغنی جهرمی 2470229030
  99034***56 ندیم بن رودی 5970106135
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91656***38 علی محمد نظریان 4209430978
  99054***32 طاهره نیک بین 4432655348
  91714***25 نورعلی فرهمند 4250796302
  91553***25 بیژن فرجامی مرنی 2909652351
  99042***29 مهدیه آهوی سیمین 0076137678
  91406***16 محسن حسینی نیا 1754220959
  91876***16 محمد حسین احمدی 5819990455
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91514***21 هما خسروی 3673418211
  99116***07 شمس الدین شاه نوری 2032250780
  99037***59 فریبا درخشان راد 0492496633
  91657***04 مصطفی میرزایی فرد 4160372910
  91202***56 مهدی آزاد کیان 0069048568
  91391***49 سید علی موسوی نصرآبادی 5649655820
  91173***03 جمال دردی نژاد کر 2239952512
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
  91394***02 عفت گودرزی 3591564028
  91744***60 عبدالرضا کریمی فریدی 2570966169
  99016***50 محمد شعبانی 2092581570
  91268***18 منصور حاجی 4390736264
  91504***18 محمد رضا شیرزائی 1288852495
  91870***95 مرضیه شکریه 3874890627
  91004***91 لیلا موسوی خانی 4321202132
  91629***52 حسین برسیم 5268593560
  91975***41 طیب جهانی 1464471576
  91166***55 ابراهیم غلامی 2092235591