برندگان جام جوایز 2018

برندگان جام جوایز 2018

mci-pages-sharing

در جشنواره جام 2018 که با شروع جام جهانی 2018 آغاز شده و تا 11 هفته به طول می انجامد، در هر هفته بر اساس قرعه کشی، «10 برنده جایزه 2018 میلیون ریالی» انتخاب می شود. در برخی هفته ها، برخی از برندگان پاسخگوی تماس ناظران قرعه کشی نبودند و طبق قوانین قرعه کشی، مجددا برای انتخاب افراد باقی مانده، قرعه کشی انجام و اسامی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91193***78 پروانه جعفری اردکی 5889695932
2 91543***27 حمیده تیناب 5250241158
3 91876***72 آرزو راضی وند 3259031715
4 91053***20 فریبرز رحیمی 3258345988
5 91343***69 محمدرضا پورمهریان 1930328214
6 91658***84 علی کاظمی روش 4220366199
7 91979***63 سیدجواد میراسماعیلی 0011198451
8 91449***35 اصغر سوید 1379970911
9 91757***96 فرشته پهناور 1861540231
10 99071***70 طاهره ابراهیم زاده 2919709399
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91657***68 فرشته سودانی 1870194659
2 91982***06 شوکت شریعتی هندوکشی 6219620011
3 91196***59 اسماعیل مبشری 2121664327
4 91549***59 اکرم اماملو 1050147855
5 91762***42 قدرت الله حسین پور 6109753300
6 99073***34 شهرام عربکری صومعه سفلی 0059772115
7 91336***78 علی مصطفائی دهنوی 1290737207
8 91884***56 علی رضا بازدار 4519879531
9 91064***46 امیر کالک بر 2003272097
10 91451***55 اسماعیل مام عزیزی 6390010508
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 99062***80 علیرضا احمدی مطلق 9906232380
2 91307***01 احمد زارع شاهی 4489943040
3 91634***03 امیر ال کثیر 5269815842
4 91967***18 حیدر بیات تجدد 4285956853
5 91038***79 عباس حیدری اصل 779552784
6 91425***69 مهران حیدرزاده 1361963077
7 91742***96 حمزه عابدی 2570727318
8 91179***72 اسمعیل نیامنصور 2062093004
9 91526***92 فاطمه رجبی 839297203
10 91865***30 گلبهار غلام ویسی 6469398502
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91568***06 حسین مومنی کلاته 923574638
2 91906***56 ملیحه باقرزاده 1600095437
3 91089***66 فریده فراهانی 5449960654
4 91800***29 عبدالله قنبرپور 1602635536
5 91464***68 نرگس شیرالی 1881250571
6 91001***60 شروین سخاجو 320217396
7 91213***49 فهیمه خدایاری 0071365001
8 91783***05 فاطمه آرام 6499936650
9 99094***40 مریم پرتو 2301049140
10 91359***60 فاطمه شاهسون مارکده 4610700451
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91628***61 زهره رستگارمقدم کریم زاده 4480055355
2 91964***54 محمد رضا بیگلری 3960629494
3 91179***62 محمد حسامی لمراسکی 2170042954
4 91520***20 علیرضا شفائی 0921375255
5 91740***81 محمدرضا حاجب زاده 6109767301
6 99057***45 پویان سلیمی 4400233251
7 91303***86 محمد حسن عامری 5409933567
8 91862***95 امین محمدپور 4190531375
9 91036***04 احمد غنی پور 2993391364
10 91421***28 مسعود کوکه ء 1699369021
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91366***15 فاطمه کریمی 3160198456
2 91684***42 مصیب امرائی 5980010769
3 99002***55 ربابه مرادماهی 1465633421
4 91226***24 عبدالله فیروز دهقان 4898154565
5 91471***47 خلیل اللهوردی زاده 2970717638
6 91791***05 اسماعیل دیندارلو 2420034279
7 99097***57 مرجان آریان مهر 819883921
8 91575***49 رسول بهرامی قبض آبادی 4400231739
9 91918***27 سعید بهرامی آقابابائی 5099152449
10 91097***85 عباس بیداربخت 4910921214
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 99070***05 انتیکه تیموری 4198675155
2 91326***36 فاطمه نجاری برزکی 1261943058
3 91667***19 امید ارغا 1850159270
4 91800***29 صباح نیاز 3259272453
5 91031***18 هومن بهمن نژاد 1285876474
6 91454***38 ممی خان حاجی حلج 6389660308
7 91808***02 مسلم بابلی 4550015624
8 91186***09 امید اسدالهی 2279937654
9 91568***85 عزیزبخت زرک زهی 3719366502
10 91941***63 درویش حاتمی 6479712481
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91266***63 مریم گندمی 320548643
2 91656***38 علی پلکانی 4120638650
3 91590***47 سیدمهدی حسینی 920434827
4 91145***18 عقیل اسفندیاری 6599638228
5 91526***38 معصومه عرب 5639630851
6 91916***09 مجید زمردی طاهر 3992377687
7 91383***08 کورش اسکندری فرض علی 1971341428
8 91403***12 زهرا پاکزاد جعفرآبادی 3050231548
9 91779***15 محمد روغنی جهرمی 2470229030
10 99034***56 ندیم بن رودی 5970106135
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91656***38 علی محمد نظریان 4209430978
2 99054***32 طاهره نیک بین 4432655348
3 91714***25 نورعلی فرهمند 4250796302
4 91553***25 بیژن فرجامی مرنی 2909652351
5 99042***29 مهدیه آهوی سیمین 0076137678
6 91406***16 محسن حسینی نیا 1754220959
7 91876***16 محمد حسین احمدی 5819990455
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91514***21 هما خسروی 3673418211
2 99116***07 شمس الدین شاه نوری 2032250780
3 99037***59 فریبا درخشان راد 0492496633
4 91657***04 مصطفی میرزایی فرد 4160372910
5 91202***56 مهدی آزاد کیان 0069048568
6 91391***49 سید علی موسوی نصرآبادی 5649655820
7 91173***03 جمال دردی نژاد کر 2239952512
ردیف شماره تلفن نام نام خانوادگی شماره ملی
1 91394***02 عفت گودرزی 3591564028
2 91744***60 عبدالرضا کریمی فریدی 2570966169
3 99016***50 محمد شعبانی 2092581570
4 91268***18 منصور حاجی 4390736264
5 91504***18 محمد رضا شیرزائی 1288852495
6 91870***95 مرضیه شکریه 3874890627
7 91004***91 لیلا موسوی خانی 4321202132
8 91629***52 حسین برسیم 5268593560
9 91975***41 طیب جهانی 1464471576
10 91166***55 ابراهیم غلامی 2092235591