با فعال  بودن این سرویس امکان ارسال و دریافت  پیام کوتاه برای مشترک  تلفن همراه  وجود خواهد داشت .        سرویس  مذکور  برای  کلیه  مشترکین بصورت  رایگان فعال  بوده  و استفاده از آن با  اعمال تنظیمات  بر روی  گوشی  (9891100500 +service centerText messageSetting Message)  امکانپذیر   می باشد.

توجه :

   مشترکین تلفن همراه که تمایل به دریافت پیام کوتاه تبلیغاتی ندارند می توانند با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس حاصل فرما یند.

قطع سرویس :

   مشترکین می توانند با مراجعه به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی نسبت به تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ، آخرین قبض پرداختی ) اقدام نماید.