تنظيمات استفاده از سرويس اینترنت

در صورتي كه گوشي شما قابليت اتصال به شبکه GPRS را داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از درخواست از portal همراه اول با آدرس WWW.MCI.IR براي ارسال تنظيمات به گوشي خود اقدام نماييد که تنظيمات به صورت خودگار توسط سيستم با استفاده از يك كوته‌پيام برای گوشی شما ارسال خواهد شد. پس از  دريافت كوته‌پيام و وارد كردن PIN 1234 تنظيمات را در گوشي خود ذخيره نماييد.
در صورتیکه گوشی تلفن همراه شما قابلیت انجام تنظیمات خودکار (OTA) را نداشته باشد، مي‌توانيد به صورت دستي با استفاده از تنظيمات زير گوشي خود را براي اتصال به شبكه GPRS تنظيم نماييد.

 

 

 

 
تنظيمات استفاده از سرويس اینترنت
   

Item
Value
Connection Name
MCI-GPRS
Bearer
GSM-GPRS/GPRS
APN
mcinet
Home Page
http://mci.ir
WAP Proxy
192.168.194.73
Port
9201
HTTP Proxy
192.168.194.73
Port
8080